Vad blir man?

Vad blir man?

Utsikten för mjukvaruutvecklare och systemutvecklare i Sverige är mycket god. Digitalisering är ett framtidsyrke, enligt jobbkompassen så finns det dessutom väldigt liten konkurrens de närmaste fem åren (informationen hämtad i April 2019). Det innebär att när du är färdigutbildad så kommer utsikterna vara mycket goda för dig som vill ha ett jobb inom din utbildningsinriktning. 

Tillbaka