Varje webbsida du kodar i HTML5 har en grundstruktur, detta är den kod du alltid bör ha med i ditt dokument. Kopiera den rakt av härifrån om du vill:

<!doctype html>

<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">

  <title>Grundkod i HTML5</title>
  <meta name="description" content="Grundkod i HTML5">
  <meta name="author" content="InfoMedia">

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css?v=1.0">

</head>

<body>
  <script src="js/scripts.js"></script>
</body>
</html>

Dokumentet ovanför tar för givet att du har en grundläggande mappstruktur där koden ovanför ligger i ett dokument som heter index.html. Undermappar som behöver finnas är js/ och css/ – om du använder dig av sass så behöver du även sass/.

Published
Categories webbutveckling
Views 648