Denna guide är en fortsättning från föregående och bygger vidare på vårt login-system. I detta fall kommer vi att göra en loginruta som använder sig av de registrerade användare som skapats i föregående moment. Du kan inte göra detta moment och få det att fungera utan föregående.

Med det sagt, låt oss börja. Login-systemet här bygger på vår config.php som vi skapade i föregående moment, samt funktionen session_start(); som antingen startar eller återupptar ett sessions-ID fångat via GET eller POST.

Skapa ett nytt dokument som du kallar för login.php

<?php
// Starta eller återuppta sessionen
session_start();
 
// Är användaren redan inloggad? I så fall, rikta om till welcome.php
if(isset($_SESSION["loggedin"]) && $_SESSION["loggedin"] === true){
  header("location: welcome.php");
  exit;
}
 
// Kräv vår databaskoppling vi skapade i föregående moment
require_once "config.php";
 
// Definiera variabler och ge dem tomma värden
$Anvandarnamn = $losenord = "";
$Anvandarnamn_fel = $losenord_fel = "";
 
// Metoden vi hanterar formuläret med (POST)
if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
 
  // Undersök om Användarnamn är tomt...
  if(empty(trim($_POST["Anvandarnamn"]))){
    $Anvandarnamn_fel = "Vänligen fyll i användarnamn.";
  } else{
    $Anvandarnamn = trim($_POST["Anvandarnamn"]);
  }
  
  // Undersök om lösenordet är tomt
  if(empty(trim($_POST["losenord"]))){
    $losenord_fel = "Vänligen fyll i lösenordet.";
  } else{
    $losenord = trim($_POST["losenord"]);
  }
  
  // Kontrollera uppgifterna
  if(empty($anvandarnamn_fel) && empty($losenord_fel)){
    // Förbered att välja rätt användare från vår databas
    $sql = "SELECT id, Anvandarnamn, losenord FROM anvandare WHERE anvandare = ?";
    
    if($stmt = mysqli_prepare($link, $sql)){
      // Koppla variabler i mysqli-påståendet som parametrar
      mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $param_Anvandarnamn);
      
      // Ställ in parametrarna
      $param_Anvandarnamn = $Anvandarnamn;
      
      // Försök att köra påståendet
      if(mysqli_stmt_execute($stmt)){
        // Lagra resultatet
        mysqli_stmt_store_result($stmt);
        
        // Undersök om användaren finns i databasen
        if(mysqli_stmt_num_rows($stmt) == 1){          
          // Koppla resultatet i variablerna
          mysqli_stmt_bind_result($stmt, $id, $Anvandarnamn, $hashed_password);
          if(mysqli_stmt_fetch($stmt)){
            if(password_verify($losenord, $hashed_password)){
              // Lösenordet är korrekt, starta session
              session_start();
              
              // Lagra data i sessionens variabler
              $_SESSION["loggedin"] = true;
              $_SESSION["id"] = $id;
              $_SESSION["Anvandarnamn"] = $Anvandarnamn;              
              
              // Vidarebefordra till välkomstsidan
              header("location: welcome.php");
            } else{
              // Annars, Visa fel vid fel lösenord
              $losenord_fel= "Lösenordet du skrev in var felaktigt.";
            }
          }
        } else{
          // Visa felmeddelande om användaren ej existerar.
          $Anvandarnamn_fel = "Inget konto med det namnet finns.";
        }
      } else{
        echo "Ojsan! Något gick fel. Försök igen!";
      }
    }
    
    // Avsluta påståendet
    mysqli_stmt_close($stmt);
  }
  
  // Stäng kopplingen till databasen
  mysqli_close($link);
}
?>
 

Precis som i föregående dokument vi skapade så behöver vi ett formulär för att ovanstående ska fungera. Vi skapar formuläret i samma fil (login.php) under koden ovanför.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Inloggning</title>
  <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.css">
  <style type="text/css">
    body{ font: 14px sans-serif; }
    .wrapper{ width: 350px; padding: 20px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <h2>Logga in</h2>
    <p>Vänligen fyll i dina användaruppgifter.</p>
    <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post">
      <div class="form-group <?php echo (!empty($Anvandarnamn_fel)) ? 'has-error' : ''; ?>">
        <label>Användarnamn</label>
        <input type="text" name="Anvandarnamn" class="form-control" value="<?php echo $Anvandarnamn; ?>">
        <span class="help-block"><?php echo $Anvandarnamn_fel; ?></span>
      </div>  
      <div class="form-group <?php echo (!empty($losenord_fel)) ? 'has-error' : ''; ?>">
        <label>Lösenord</label>
        <input type="password" name="losenord" class="form-control">
        <span class="help-block"><?php echo $losenord_fel; ?></span>
      </div>
      <div class="form-group">
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Logga in">
      </div>
      <p>Har du inte ett konto? <a href="register.php">Registrera dig nu</a>.</p>
    </form>
  </div>  
</body>
</html>
Published
Views 1131