Digitalisering och spelutveckling

Digitalisering handlar egentligen om människor och idéer före data och teknik. Inga spel, appar eller webbplatser kan eller kommer någonsin att ersätta människans kreativitet och idéförmåga. På teknikprogrammet med inriktning informations-  och medieteknik kommer du att i första hand sätta dig in i människors behov och komma på idéer för att täcka dem.

Mer info

Senaste nytt

Göra en bildutbytare i PHP

Under programmeringskvällen så fick besökarna lära sig grunderna i PHP och därtill fick de även göra följande kod, ett PHP-script vars funktion är att söka efter bilder i en katalog och slumpa fram dem. Detta använder sig av funktioner, if-satser, loopar och flera andra delar som är viktiga. För att kunna köra koden ovanför krävs […]

Read More

Göra en login-ruta med hjälp av PHP och MySQL

Denna guide är en fortsättning från föregående och bygger vidare på vårt login-system. I detta fall kommer vi att göra en loginruta som använder sig av de registrerade användare som skapats i föregående moment. Du kan inte göra detta moment och få det att fungera utan föregående. Med det sagt, låt oss börja. Login-systemet här […]

Read More

Skapa användare med hjälp av MySQL och PHP och FORMS.

För att ansluta till en databas med hjälp av PHP så behöver vi skapa en konfiguration där vi definierar några mysqli-funktioner. MySQLi låter dig få tillgång till MySQL-databaser. För en fullständig lista över dessa funktioner, se nedan (via fantastiska w3schools): https://www.w3schools.com/php/php_ref_mysqli.asp Vi skapar ett nytt PHP-dokument som vi döper till config.php och i detta skriver […]

Read More

Våra verktyg

Vad lär du dig?

Digitalisera

Göra spel, appar och webbsidor

Utveckla spel

Programmera spel i ex. Godot

Programmera

Problemlös med olika språk

Använd Teknik

Vi arbetar med olika tekniska plattformar